Works

Vals för
stillheten

Det tysta tomma
mellanrummet där
ingenting har hänt än

Panorama


Tritonus

Stilleben

Mot slutet

av dagen

naturen och

förgänligheten

den franska

sviten